B. P. Shelly – Adevărul

„Adevărul a fost întotdeauna forța care a dat avânt năzuințelor superioare ale umanității.” – B. P. Shelly