C. Pavese – Moartea este un repaus

„Moartea este un repaus, dar gândul morții este înlăturarea oricărui repaus.” – C. Pavese