Dorian Paskowitz – Stăpânirea lumii

„Înainte de a stăpânii lumea întreagă trebuie să te poţi stăpâni pe tine însuţi.”