Fr. Schiller – Cel care nu roșește

„Cel care nu roșește de căință nu va fugi de fapte care dau mustrări de cuget.” – Fr. Schiller