I. L. Caragiale & G. Călinescu – A spera

Savurosul Caragiale își îndemna în chipul cel mai serios contemporanul să fie activ, să spere, să vadă mai departe. Textual, el spunea:

„Speră, nu înceta un moment a spera că străduința ta cinstită va ajunge răsplătită cândva.” – Ion Luca Caragiale

La rândul său, dar completând pe prodigiosul dramaturg, G. Călinescu declara:

„Tot ce facem conține un merit prin faptul că reprezintă o mișcare în veșnica sforțare a omului de a cunoaște și de a crea.” – George Călinescu