Jonathan Raban – Ţări dezvoltate vs. ţări subdezvoltate

„Într-o ţară subdezvoltată să nu beţi apa. Într-o ţară superdezvoltată să nu respiraţi aerul.”