Marcu 9:23 – Credință

„De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede.”
– Marcu 9:23