Patria Română, de George Coșbuc

  Astăzi, cu ocazia zilei naționale a României, am pregătit pentru voi un material motivațional special, o poezie de George Coșbuc:

„Patria ne-a fost pământul
Unde ne-au trăit strămoşii,
Cei ce te-au bătut pe tine,
Baiazide, la Rovine,
Şi la Neajlov te făcură
Fără dinţi, Sinane-n gură,
Şi punând duşmanii-n juguri
Ei au frământat sub pluguri
Sângele Dumbrăvii-Roşii.

Asta-i patria română
Unde-au vitejit strămoşii !

Patria ne e pământul
Celor ce suntem în viaţă,
Cei ce ne iubim frăţeşte,
Ne dăm mâna româneşte:
Numai noi cu acelaşi nume,
Numai noi români pe lume,
Toţi de-aceeaşi soartă dată,
Suspinând cu toţi odată
Şi-având toţi o bucurie.

Asta-i patria română
Şi ea sfântă să ne fie!

Patria ne-o fi pământul
Unde ne-or trăi nepoţii,
Şi-ntr-o mândră Românie
De-o vrea cerul, în vecie,
S-or lupta să ne păzească
Limba, legea românească,
Şi vor face tot mai mare
Tot ce românismul are.

Asta-i patria cea dragă
Şi-i dăm patriei române
Inima şi viaţa-ntreagă.”

 

  Am ales această poezie deoarece vorbește despre adevăratul patriotism pe care cu greu îl mai găsim în zilele noastre. Dar despre frustrările mele în această privință găsiți un text mai detaliat aici.