Robert H. Schuller – Obiectivele

„Obiectivele nu sunt necesare numai pentru a ne motiva. Acestea sunt necesare pentru a ne păstra cu adevărat în viață !”
– Robert H. Schuller