Samuel Smiles – Două feluri de educație

„Orice om capătă două feluri de educație: una pe care i-o dau alții, alta, mult mai însemnată, pe care și-o dă el însuși.”
– Samuel Smiles