Sf. Maxim Mărturisitorul – Păcatul

„Păcatul este întrebuinţarea greşită a ideilor, căreia îi urmează reaua întrebuinţare a lucrurilor.”