Vasile Alecsandri – Banul

„Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omeneşti.”