Voltaire – Un adevărat republican

Iluministul Voltaire preciza în stilul său pătrunzător:

„Un adevărat republican nu are drept tată sau fiu decât virtutea …, legile și patria sa.” – Voltaire

Nu are el, de fapt, totul ?