Winston Churchill – Curajul este virtutea

„Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuți.”
– Winston Churchill

Trimis de Laura Trisca (Meleaca)